WYNIKI REKRUTACJI DO LICEUM SPOŁECZNA CZWÓRKA

Wyniki II etap
Kod uczniaGrupa j.angielskiGrupa II język
L27AZHK
N2AZNR
K2AZNR
L20AZHK
L18ASZHP
G3AZHP
L35AZHK
L21AZHP
L12ASZHK
L24AZHK
L41AZHK
L46AZHP
L10AZHP
L13ASZNP
L28ASZHK
L44ASZHP
L45ASZNK
L33ASZNP
L29AZHK
L14ASZNK
L11ASZNP
L32ASZHP
O2ASZNR
Wyniki I etap
W tabeli obok kodu ucznia podana jest wstępna kwalifikacja do grup językowych.
AZ – angelski zaawansowany
ASZ- angielski śrdedniozaawansowany
HP- hispański podstawowy
HK- hiszpański kontynuacja
NP- niemiecki podstawowy
NK- niemiecki kontynuacja
KOD UczniaGrupa j.angielskiGrupa II język
D2AZHK
M7AZHK
Z1AZHK
Z3ASZNK
D3AZHK
M3AZHP
G1AZNK
F3AZNK
K1AZHK
K3AZHK
K7AZNK
W1AZHP
Z2ASZHP
S6AZHK
K6AZHK
T1AZHK
B1AZHK
B3ASZNK
K5AZHP
S5ASZNK
M6ASZHP
S1AZNP
M5AZHP
P4AZHP
A1ASZHP
J1ASZNK
O1ASZNK
F1AZHP
S2AZNK
R1AZHK
W4ASZNK
M8ASZHP
S3ASZHP
W2AZNK
F2ASZHP
W3ASZHP
L1ASZHK
M1AZNP
L2ASZHP
J2ASZNK
LISTA REZERWOWA
P1ASZHP
P2ASZHP
D1ASZNP
S4ASZNK
Jeśli po ogłoszeniu pojawią się pytania, prosimy o zadawanie ich droga mailową liceum@spolecznaczworka.pl z podaniem numeru telefonu do kontaktu.