Po co, czyli misja.

Inspirujemy do rozwoju, jesteśmy przyszłością.

Społeczna Czwórka otworzyła Liceum Ogólnokształcące. Naszą wiedzę i ponad 30 letnie doświadczenia w edukacji niepublicznej przenieśliśmy na wyższy poziom.
Śledząc losy absolwentów i ich wybory, a także słuchając ich opinii wiemy, że nasze działania owocują. Ze Społecznej Czwórki wychodzili dotąd gimnazjaliści i ósmoklasiści przygotowani do dalszych etapów edukacji, umiejący dokonywać wyborów, z bardzo wysoką znajomością języka angielskiego.

Codziennie zdajemy sobie sprawę z szybkości zmian zachodzących w świecie, który nas otacza, w świecie, w którym przyjdzie żyć naszym absolwentom. Przygotowujemy uczniów na te zmiany, stwarzając im możliwości rozwoju najważniejszych kompetencji. Uczymy ich odpowiedzialności za swój rozwój i swoją ścieżkę kształcenia, stwarzamy możliwości poszukiwania rozwiązań, nawet tam gdzie inni widzą tylko przeszkody, życie szkolne toczy się wokół relacji i te stają się wartością w życiu.

To, co nas wyróżnia to zaangażowana, profesjonalna kadra, która ciągle poszukuje nowych rozwiązań i projektów, aby dostosować naukę do zmieniającego się świata.
Stawiamy na dialog z uczniami, kierujemy się wypracowanymi wspólnie z uczniami i rodzicami wartościami i priorytetami.

Wraz z uczniami i nauczycielami stworzyliśmy szkołę wyjątkową, opartą na wspólnych wartościach, potrzebie rozwoju każdego z nas, ucznia i nauczyciela. Wspólnie patrzymy w przyszłość i jednocześnie doceniamy teraźniejszość, aby była ona ciekawa i inspirująca.

Marlena Rynowiecka
dyrektor szkoły