Po co, czyli misja.

Inspirujemy do rozwoju, jesteśmy przyszłością.

Społeczna Czwórka otwiera Liceum Ogólnokształcące. Naszą wiedzę i ponad 30 letnie doświadczenia w edukacji niepublicznej przenosimy na wyższy poziom.
Śledząc losy absolwentów i ich wybory a także słuchając ich opinii wiemy, że nasze działania owocują. Ze Społecznej Czwórki wychodzili dotąd gimnazjaliści i ósmoklasiści przygotowani do dalszych etapów edukacji, umiejący dokonywać wyborów, z bardzo wysoką znajomością języka angielskiego.

Codziennie zdajemy sobie sprawę z szybkości zmian zachodzących w świecie, który nas otacza, w świecie, w którym przyjdzie żyć naszym absolwentom. Przygotowujemy  uczniów na te zmiany, stwarzając im możliwości rozwoju najważniejszych kompetencji. Uczymy ich odpowiedzialności za swój rozwój i swoją ścieżkę kształcenia, stwarzamy możliwości poszukiwania rozwiązań, nawet tam gdzie inni widzą tylko przeszkody, życie szkolne toczy się wokół relacji i te stają się wartością w życiu.

To, co nas wyróżnia to zaangażowana, profesjonalna kadra, która ciągle poszukuje nowych rozwiązań i projektów, aby dostosować naukę do zmieniającego się świata.
Stawiamy na dialog z uczniami, kierujemy się wypracowanymi wspólnie z uczniami i rodzicami wartościami i priorytetami.

Jestem przekonana, że razem z uczniami i nauczycielami stworzymy szkołę wyjątkową, opartą na wspólnych wartościach, potrzebie rozwoju każdego z nas, ucznia i nauczyciela. Będziemy patrzeć w przyszłość i jednocześnie doceniać teraźniejszość, aby była ona ciekawa i inspirująca.

Marlena Rynowiecka
dyrektor szkoły

Rekrutacja uzupełniająca