Kto, czyli kadra

Dyrektor szkoły

Marlena Rynowiecka

Od początku mojej pracy zawodowej związana jestem ze szkolnictwem niepublicznym. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkół społecznych, obserwacja naszych uczniów, śledzenie losów absolwentów oraz profesjonalna, ciagle doskonaląca się kadra daje mi dziś odwagę do tworzenia wspólnie z nauczycielami i uczniami nowej szkoły na mapie Poznania.

Swoją pracę zaczynałam jako nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki w Społecznej Czwórce i Dębince, gdzie później przez 10 lat byłam dyrektorem. 

Ważnym doświadczeniem była moja “pozytywna przerwa” w edukacji i 5 letnia praca w biznesie, w dużej grupie budowlanej. Miałam okazję wspierać znaczące inwestycje, pracowałam w obszarach wsparcia IT i PR. To dało mi nieco inne spojrzenie na to, co dzieje się w szkole. To wtedy powstała myśl, że szkoła mogłaby stworzyć możliwości  obserwacji świata zewnętrznego i doświadczania.

Powrót do edukacji w roku 2012, do Społecznej Czwórki pozwolił wykorzystać te doświadczenia. Istniejąca już jakość szkoły i rozwijająca się kadra pozwoliły nam osiągnąć dzisiejszą opinię i poziom. Spojrzeliśmy na szkołę w jeszcze inny sposób, zależało nam na budowaniu jakości szkoły, ale i poczucia wartości każdego ucznia, każdego nauczyciela. Odkrywanie talentów, dostrzeganie małych i dużych sukcesów oraz odpowiedzialność, ciągły rozwój to priorytety naszej pracy.

Wizyty w szkołach w Londynie i w Helsinkach, szkolenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Finlandii dają nam możliwość szerszego patrzenia na edukację. Podróże uczniów i nauczycieli wpisały się na stałe w kalendarz szkoły, co z pewnością będziemy kontynuować na poziomie Liceum.

Z wykształcenia jestem matematykiem i informatykiem, ukończyłam Uniwersyt A.Mickiewicza w Poznaniu,  później Zarządzanie Przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym i  Psychologię Społeczną na WSNHiD.

Prywatnie: mam dorosłego syna, dwójkę wnuków oraz dwie pasje: psychologię, a dokładnie Analizę Transakcyjną i ciągle jeszcze tańczę tango argentyńskie.

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Dagmara Dziubińska

Hispanistka, tutorka, wychowawczyni, wieloletnia opiekunka samorządu szkolnego, koordynatorka licznych projektów unijnych, niepoprawna optymistka, latynoska dusza kochająca ludzi.

Jestem absolwentką Filologii Hiszpańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oprócz języka hiszpańskiego posługę się biegle językiem angielskim, francuskim i portugalskim, a planach mam naukę włoskiego.

Ze Społeczną Czwórką związałam się w 2010 roku. Od razu poczułam, że to jest miejsce, w którym chcę pracować oraz które chcę współtworzyć.

Już od pierwszego roku organizuję wyjazdy do Hiszpanii, wiedząc, że zanurzenie w kulturze oraz języku jest nieodzownym elementem nauki języka obcego. Od ponad 10 lat współpracuję ze szkołą językową Colegio Maravillas w Benalmadenie, a od  2016 z Escola Lleó XIII w Barcelonie, z którą współpracowaliśmy w ramach projektu Erasmus+.

Nauka dla mnie jest przygodą, dlatego też nieustannie poszukuję nowych ścieżek rozwoju. Uczestniczyłam w konferencjach metodycznych w Polsce oraz zagranicą ( m.in. IATEFL, eTwinning w Madrycie), projektach międzynarodowych (CLIL w Londynie), które również współtworzę i koordynuję ( Science Around Us, Akredytacja programu Erasmus+). 

W obszarze moich zainteresowań jest przede wszystkim człowiek. Szkoła nie tylko wspiera rozwój intelektualny i naukowy, ale przede wszystkim społeczny i emocjonalny, dlatego też, by móc być jeszcze lepszym nauczycielem, wychowawcą i tutorem odbyłam szkolenia z obszaru psychologii:  Tutoring II stopnia, Point of You czy Analizy Transakcyjnej. Ponadto, jestem liderką Pozytywnej Dyscypliny. Zgodnie z jej założeniami stawiam relacje ponad rację, ponieważ najważniejszy jest dla mnie młody człowiek, jego kompetencje i uczucia.

W czasie wolnym podróżuję (najlepiej do najbardziej dzikich zakątków świata), nurkuję oraz tańczę salsę.
Wicedyrektor Zespołu Szkół

Nauczycielka języka angielskiego

Dagmara Tabaka-Wojak

Swoją przygodę z edukacją zaczęłam w akredytowanym centrum egzaminacyjnym przygotowując młodzież i dorosłych do międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge English Exams – FCE oraz CAE. 

W Społecznej Czwórce pracuję od 2009 roku, gdzie jestem nauczycielem języka angielskiego, tutorem oraz koordynatorem projektów europejskich Erasmus+. 

Nauka języka angielskiego to dla mnie przede wszystkim  komunikacja w języku obcym w przyjaznej atmosferze. Dzięki temu moi uczniowie nie tylko odnoszą sukcesy na egzaminach zewnętrznych, ale również z łatwością posługują się językiem angielskim podczas wyjazdów zagranicznych, takich jak wymiany międzynarodowe czy kursy językowe. 

Stwarzanie możliwości rozwoju swoich uczniów oraz nauczycieli dzięki programowi Erasmus+ stało się moim celem. W związku z tym współtworzyłam Strategię Umiędzynarodowienia Społecznej Czwórki, której ważnym założeniem jest rozwój językowy zarówno kadry jak i uczniów. Moi uczniowie brali udział w dwuletnim programie wymiany ze szkołą w Hiszpanii, współpracowali online ze szkołami w Turcji i Hiszpanii. 

Dzięki zagranicznym kursom metodycznym w Wielkiej Brytanii i Finlandii wprowadziłam i upowszechniłam w  Społecznej Czwórce CLIL – zintegrowane nauczanie języka obcego, rekomendowane przez Komisję Europejską. 

Edukacja to dla mnie holistyczne podejście do ucznia. Podczas indywidualnych spotkań z moimi podopiecznymi jako tutor wyznaczam z nimi ścieżki rozwoju i towarzyszę im w ich drodze do sukcesu. W pracy z grupą kieruję się założeniami Pozytywnej Dyscypliny.

Ukończyłam Wydział Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prywatnie jestem mamą dwóch córek, a po pracy odpoczywam na sesjach jogi i na hamaku z książką.

Nauczycielka języka niemieckiego

Sylwia Denka

Jestem nauczycielką dyplomowaną z dwudziestopięcioletnim stażem, opiekunką praktyk nauczycielskich, uczestniczką krajowych oraz międzynarodowych seminariów doskonalących kompetencje nauczycielskie, współautorką programu nauczania, podręcznika do nauki języka niemieckiego oraz artykułów w czasopismach dla nauczycieli.

Ukończyłam Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja glottodydaktyka). W ramach stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) kształciłam się też na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze, gdzie realizowałam badania z zakresu dziecięcej dwujęzyczności. W 2007 roku otrzymałam zespołową nagrodę I stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe.

Ze Społeczną Czwórką związana jestem od 2007 roku. Od uczniów otrzymałam bliski memu sercu tytuł „Schulmutter”. Jako Frau Denka jestem również matką wymiany ze szkołą partnerską z Kilonii (Humboldt-Schule Kiel), którą z sukcesami oraz wsparciem PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) organizuję od ponad 10 lat.

Jestem fanką krajów niemieckojęzycznych. W związku z tym, że z Poznania mamy bliżej do Berlina niż do Warszawy, z pewnością zabiorę Was w niejedną podróż, abyście w praktyce mogli wykorzystać zdobyte na lekcjach umiejętności językowe oraz zapoznać się z kulturą naszych sąsiadów.

Rodowita poznanianka. Kocham podróże i swoje miasto, a szczególnym sentymentem darzę Kino Muza oraz powieści Małgorzaty Musierowicz.

Nauczyciel
języka polskiego, języka angielskiego

dr Przemysław Górecki

Absolwent polonistyki i anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz gender studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Badań. Obronił doktorat z literaturoznawstwa dotyczący najnowszej prozy polskiej. 

W przeszłości i obecnie członek i współpracownik polskich i międzynarodowych stowarzyszeń i grup badawczych (m.in. American Men’s Studies Association, Centrum Humanistyki Cyfrowej PAN) a także redakcji pism naukowych i społeczno-kulturalnych. Laureat Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r., nagrody Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych a także finalista nagród literackich (m.in. Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego i Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku). 

Pracę dydaktyczną zacząłem jako doktorant prowadzący polskojęzyczne i anglojęzyczne zajęcia dla studentów i studentek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W międzyczasie odbyłem też kilka podróży do zagranicznych ośrodków dydaktycznych i badawczych w celu rozwijania współpracy polonistyk międzynarodowych i badania perspektyw umiędzynarodowienia studiów nad literaturą i językiem (m.in. w Ukrainie i Czechach) oraz prowadzenia kwerend i badań naukowych, a także prezentowania ich wyników na konferencjach (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Słowenii i Węgrzech). 

Nie ograniczałem się jednak wyłącznie do działalności i publikacji naukowych – w ramach aktywności dziennikarskiej regularnie publikowałem rozmaite teksty, recenzje, czy wywiady z mniej lub bardziej istotnymi osobistościami polskiego życia kulturalnego. 

Postawy, którym jestem wierny i które staram się kształtować w uczniach i studentach to elastyczność myślenia, odwaga formułowania wniosków i odpowiedzialne, rzetelne podejście do nauki. Uważam, że bez gruntownego poznania przeszłości i dzieł, które ją definiowały zanurzenie we współczesnej kulturze nie będzie dostatecznie głębokie i satysfakcjonujące, dlatego prywatnie, jak i zawodowo stawiam na niekończące się wędrówki po meandrach historii literatury, muzyki i sztuki. 

 

Cechuje mnie niechęć do konwenansów i pociąg do konsonansów. W wolnych chwilach oddaję się licznym pasjom i słabościom. 

Nauczyciel chemii

dr Rafał Górniak

Jestem absolwentem dwóch poznańskich uczelni: Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie w 2012 roku zdobyłem tytuł doktora. Temat mojej pracy doktorskiej to: “Badanie właściwości termodynamicznych i strukturalnych cieczy polarnych i roztworów elektrolitów metodą Monte Carlo”. Nauka w tych dwóch różnych placówkach umożliwiła mi spojrzeć na chemię z kilku, nieco odmiennych, perspektyw – tej w skali makro (wielkoprzemysłową), jak i mikro (labolatoryjną).

Chęć do uczenia się chemii pozwoliła zdobyć nie tylko klasyczną wiedzę o mechanizmach reakcji i sposobie wytwarzania związków chemicznych, ale przede wszystkim była bramą do zrozumienia szeregu zjawisk i procesów w otaczającej nas rzeczywistości: od powstania Wszechświata po sposoby wytwarzania energii elektrycznej. 

Swoją pasję do chemii dzielę wraz z pasją do programowania numerycznego. Przez wiele lat nauczałem języków programowania takich jak: Delphi (object Pascal), Fortran, C++. Obecnie doskonale się i używam w mojej pracy naukowej języka Python, który aktualnie jest jednym z najbardziej popularnych języków obiektowych.  

Jestem również absolwentem licznych staży krajowych i zagranicznych, dzięki którym zbudowałem swój potencjał dydaktyczny. Uwielbiam się uczyć, a  zdobytą w ten sposób wiedzę staram się przekazać podczas mojej pracy z młodzieżą. 

Ponadto interesuję się filmem, żeglarstwem i od lat uprawiam aikido.

Psycholog szkolny

Renata Hegmit-Jarych

Pasję odkrywania ludzi znalazłam na studiach psychologicznych. Stąd wybór specjalizacji; psychologia kliniczna i edukacji były dla mnie genialnym i wymagającym połączeniem. Wiedziałam, że szkoła jest miejscem, gdzie zaspokoję głód relacji z dziećmi i dorosłymi. Staram się każdego dnia pracować tak, aby mądrze pomagać i towarzyszyć uczniom w rozwoju. Pomaganie jest dla mnie ważne i lubię zarażać tą potrzebą innych, obserwować swoiste „podaj dalej”. 
Psycholog, specjalistka w poszukiwaniu rozwiązań z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w szkole. W relacjach stawiam na bycie w kontakcie z innymi i sobą samym.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam dwuletnie szkolenie terapii Gestalt, brałam udział w kursach Analizy Transakcyjnej i Neurolingwistycznego Programowania oraz wielu innych. Posiadam dyplom studiów podyplomowych z zakresu psychoprofilaktyki na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uwielbiam gotować, przyrządzać różne potrawy z przyjaciółmi i znajomymi i spędzać upojny czas przy jedzeniu. Karmienie ciała i duszy jest dla mnie dużą wartością. 

Prywatnie jestem żoną i mamą prawie dorosłych dzieci, córki i syna, z którymi dzielę  muzyczne i filmowe pasje. Odpoczywam spacerując po lesie, który zachwyca mnie o każdej porze roku, często gotuję i czytam. Sporo podróżuję, staram się wtedy znajdować mało utarte ścieżki i oglądać miejsca nieoczywiste. No i wciąż uparcie uczę się języka angielskiego.

Nauczycielka biologii

Jadwiga Jankowiak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Kierunek – Biologia Stosowana. W 2009 roku ukończyłam Studium Przygotowania Pedagogicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym.

Brałam udział w zagranicznych projektach unijnych w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Dzięki nim zaczęłam wprowadzać na swoich zajęciach elementy CLIL, czyli łączenia treści przedmiotowych z językiem obcym.

Jestem również współautorem projektu: „Autorski cyfrowy e-Podręcznik źródłem rozwoju szkoły, nauczyciela i ucznia.” W ramach tego projektu będę uczestniczyć w kilkudniowym kursie metodycznym z zakresu nowoczesnych technologii na Uniwersytecie w Galway w Irlandii.  Zdobyte doświadczenie przełożę na swoje lekcje.

Do zespołu Społecznej Czwórki dołączyłam w 2010 roku początkowo jako nauczyciel biologii, a w kolejnych latach również jako nauczyciel przyrody. Od wielu lat jestem przewodniczącą zespołu przyrodniczego oraz koordynatorką zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.  Prowadziłam również zajęcia z Eksperymentariów w ramach projektu unijnego „Czwarty wymiar nauczania”.

Wyznaję zasadę, że nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie jest najlepszą drogą do osiągnięcia celu. Jestem również ogromną fanką zajęć terenowych, obcowania z przyrodą, doświadczania tego co, nas otacza. Uważam, że nic nie zastąpi własnego przeżywania i przeprowadzania pewnych procesów, zobaczenia na własne oczy, jak coś funkcjonuje i reaguje ze sobą. Podczas zajęć stawiam również na nawiązywanie relacji z uczniami, poszukiwanie ich mocnych stron oraz wsparcie w rozwoju. 

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci i wiele czasu spędzam w lesie obcując z przyrodą. Hobbystycznie prowadzę kanały w social mediach pod nazwą nauczycielkabiologii, gdzie między innymi dzielę się wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.Nauczycielka informatyki

Nadiia Kharlan

Ukończyłam Politechnikę Lubelską, wydział – Podstaw Techniki, kierunek – Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalizacja Grafika Komputerowa i Multimedia w technice, biznesie i edukacji. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Pedagogiczne przy Politechnice w Lublinie. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych Nauczanie Matematyki oraz Nauczanie Fizyki.

Na pierwszych swoich praktykach pedagogicznych w szkole podstawowej spodobała mi się praca nauczyciela. 

Prowadziłam lekcje z informatyki i techniki. Od tego czasu rozwijam swoją wiedzę i umiejętności poprzez liczne szkolenia i kursy, żeby przekazywać swoją wiedzę na najwyższym poziomie.

Obecnie pracuję w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Prowadzę lekcję informatyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uczestniczę w projekcie Enigma – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych metropolii Poznań. Prowadzę w ramach tego projektu zajęcia z robotyki na podstawie robotów EV3 oraz języka programowania Python. Drugi projekt w którym uczestniczę to projekt AI4Youth – sztuczna inteligencja w twojej szkole. Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel. Uczestniczyłam w szkoleniach i prowadziłam zajęcia ze sztucznej inteligencji.

Od września będę prowadzić lekcję fizyki na poziomie podstawowym.

Drugie moje miejsce pracy to Społeczna Czwórka. Pozytywna dyscyplina, praca w grupach, wykorzystanie różnych metod pracy nie tylko na lekcjach z uczniami, ale i na zebraniach i radach pedagogicznych, liczne wszechstronne koła zainteresowań to są te rzeczy, które odróżniają naszą szkołę od innych. Prowadzę lekcję informatyki oraz koło informatyczne na którym przede wszystkim mamy robotykę z robotami mBot i programowanie w języku Scratch, poszerzyliśmy umiejętności z zakresu grafiki komputerowej z zastosowaniem tabletów graficznych, programowanie w języku Python i jesteśmy w trakcie tworzenia naszej szkoły w Minecrafcie.

Lubię zwierzęta i przyrodę. Zresztą moje pierwsze ukończone studia wyższe to Ekologia i Ochrona Środowiska. Lubię długie spacery z psem po lesie czy nad jeziorem. Interesuję się również medycyną, ukończyłam licencjat Ratownictwo Medyczne. Moim językiem ojczystym jest ukraiński, znam język rosyjski.

Lubię w wolnym czasie oglądać filmy i seriale, czytać książki oraz podróżować.

Nauczycielka języka angielskiego

Bogna Kowalczyk

Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mam 20 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego w różnych sektorach edukacji (szkoła podstawowa,  liceum z oddziałami dwujęzycznymi, wyższa uczelnia, kursy języka ogólnego i zawodowego), jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie egzaminu maturalnego, egzaminu maturalnego w szkołach dwujęzycznych i egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. 

Posiadam sporą praktykę w przygotowywaniu uczniów do egzaminów Cambridge (od YLE starters po CAE, czekam na licealistów, którzy będą chcieli zdawać CPE ;-)) oraz IELTS. 

 

Lubię przyczyniać się do sukcesów swoich uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, takich jak Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “FOX”, Konkurs Poezji Irlandzkiej, konkursy “Obraz a słowo” czy “Poznajemy literaturę angielską” ( gdy liczba laureatów i finalistów przekroczyła mój wiek, przestałam liczyć ;-D)

Wielokrotnie współtworzyłam wnioski w konkursach akcji KA1 i KA2 w ramach programu Erasmus+, wspólnie koordynowałam projekty z akcji “Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. “CLIL drogą do rozwoju i sukcesu w szkole i życiu” oraz „Autorski cyfrowy e-Podręcznik źródłem rozwoju szkoły, nauczyciela i ucznia”. Jestem także współautorką podręcznika “Żywioły”, pierwszego w Społecznej “Czwórce” cyfrowego, “szytego na miarę” podręcznika do zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. Chętnie współpracuję z nauczycielami w przygotowaniu zajęć CLIL. 

Mam na swoim koncie współpracę międzynarodową w zakresie organizacji wymian i zagranicznych wyjazdów z młodzieżą.

Pasjonuje mnie kultura, literatura, geografia, historia i tradycje krajów anglojęzycznych i tą pasją dzielę się z uczniami  – wszystkie wspomniane wyżej wątki znajdują miejsce w moich lekcjach.

Cenię sobie także współpracę z instytucjami propagującymi uczenie i nauczanie języka angielskiego oraz kulturę krajów anglojęzycznych (Wydział Anglistyki UAM, Fundacja Kultury Irlandzkiej, ośrodki egzaminacyjne British Council, IATEFL PL, wydawnictwa edukacyjne).
Nauczycielka fizyki

Violetta Noweta

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Fizyki i Matematyki w zakresie fizyki – specjalność fizyka doświadczalna.

Pracę zawodową rozpoczęłam jako nauczycielka fizyki w technikum i liceum. Doświadczenie w kształceniu uczniów uzyskałam także, prowadząc zajęcia w szkole podstawowej.

Początek mojej pracy w Społecznej Czwórce to rok 1996 – jako nauczycielka fizyki w szkole podstawowej, następnie w gimnazjum. Od bieżącego roku zaczynam swoje nowe wyzwanie czyli pracę nauczycielki fizyki w Społecznym Liceum.

Pracę z uczniami opieram na praktycznym doświadczeniu popartym umiejętnościami i wiedzą nabytą podczas wielu szkoleń i kursów. Jestem certyfikowaną tutorką. Brałam udział w zagranicznych projektach unijnych organizowanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jestem współautorką podręcznika „ Żywioły” – cyfrowego podręcznika do zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego. Prowadziłam „Eksperymentaria” w ramach Projektu unijnego „Czwarty wymiar nauczania”.

Wielokrotnie przygotowywałam moich uczniów do udziału w konkursach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, gdzie kilkunastu z nich uzyskało tytuły finalistów i laureatów. Edukacja to dla mnie pasja, którą zaszczepił we mnie mój nauczyciel fizyki ze szkoły podstawowej.

Chęć zdobywania wiedzy, ciągłego rozwijania się, pewność i wiara w siebie, pokonywanie barier – staram się od wielu lat przekazywać moim uczniom.

Na co dzień kieruję się słowami Jolanty Knitter – Zakrzewskiej: „W życiu codziennym musi być i obowiązek, i pasja, a szczęściem jest ukochanie swojej codzienności”.

W wolnych chwilach oglądam wydarzenia sportowe, a szczególnie: żużel, tenis ziemny, siatkówkę, lekkoatletykę oraz sporty zimowe.

Uwielbiam czytać książki, szczególnie kryminały i literaturę popularnonaukową. Pasjonuje mnie historia sztuki i muzyka poważna. Maluję, choć na tę pasję mam mało czasu.

Prywatnie jestem żoną i mamą.

Nauczycielka EDB

Daria Orlikowska

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Od najmłodszych lat moją pasją był sport, szczególnie piłka siatkowa, reprezentowałam szkołę w licznych zawodach sportowych. Będąc w klasie maturalnej, wpadłam na pomysł, aby w przyszłości połączyć swoją pasję z pracą, wybrałam więc zawód nauczyciela wychowania fizycznego. Podczas studiów ukończyłam specjalizację instruktor sportu fitness oraz instruktor sportu samoobrony, a także specjalność z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W pracy w szkole bezpieczeństwo jest kluczową sprawą, dlatego postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę na ten temat i ukończyłam studia podyplomowe na poznańskim AWF-ie z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa, a także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uwielbiam kontakt z młodzieżą, ich spojrzenie na świat oraz z przyjemnością zarażam się od niej pozytywną energią.
Prywatnie jestem właścicielką psa rasy bokser, z którym spędzam cały swój wolny czas.

Nauczyciel hiszpańskiego

Adrián Pérez Merino

Nací en Sevilla, en el sur de España.
Profesor de español, con especialidad en Educación Física. También soy instructor de tenis y de natación y tengo el título de Animador en Actividades Físicas y Deportivas.
Vivo en Polonia desde hace 6 años, trabajando en escuelas y academias con niños, adolescentes y adultos de todas las edades. He trabajado con niños en campamentos de verano en Polonia enseñando español.
Soy alegre, tranquilo y extrovertido. Me gusta ver a la gente sonreír. Amante de los viajes.
Me encanta enseñar español y la cultura española, hablo mucho con mis alumnos y les animo a usar el español. ¡Nos vemos en clases!

Urodziłem się w Sewilli, na południu Hiszpanii.
Nauczyciel języka hiszpańskiego, specjalizujący się w wychowaniu fizycznym. Jestem również instruktorem tenisa i pływania oraz posiadam tytuł Animatora Aktywności Fizycznej i Sportowej.
Mieszkam w Polsce od 6 lat, pracując w szkołach i akademiach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w każdym wieku. Pracowałam z dziećmi na obozach letnich w Polsce ucząc języka hiszpańskiego.
Jestem wesoły, spokojny i towarzyski. Lubię patrzeć, jak ludzie się uśmiechają. Miłośnik podróży.
Uwielbiam uczyć hiszpańskiego i hiszpańskiej kultury, dużo rozmawiam z moimi uczniami i zachęcam ich do używania hiszpańskiego. ¡Nos vemos en clases!

Nauczycielka języka polskiego

dr Olga Soporowska-Wojtczak

Pracę dydaktyczną rozpoczęłam jako lektorka języka polskiego na uniwersytetach za granicą, następnie, jako doktorantka, prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przez szereg lat uczyłam języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych. W 2013 roku uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na UAM w Poznaniu oraz rozpoczęłam pracę w „Społecznej Czwórce”.

Lubię dzielić się wiedzą. Potrafię angażować uczniów w różne pozalekcyjne działania o charakterze literacko-kulturalnym. Moi podopieczni zdobywają laury w konkursach literackich i językowych. Przez szereg lat prowadziłam kółko dziennikarskie – ukazało się kilkanaście numerów szkolnej gazetki. Co roku wydajemy drukiem próby literackie moich uczniów.

Sama także piszę i redaguję. Pracowałam jako redaktor w wydawnictwie o profilu edukacyjno- prawniczym. Jestem autorką artykułów naukowych. Byłam m.in. członkiem zespołu redakcyjnego 

„Słownika pisarek wielkopolskich”, do którego przygotowywałam hasła dotyczące poetek – Kazimiery Iłłakowiczówny i Łucji Danielewskiej. Współpracowałam z serwisem Wolne Lektury.

Jestem również autorką prób literackich, książek dla dzieci. Jedno z moich opowiadań zostało wyróżnione w konkursie Teatru Polskiego i Teatru Animacji w Poznaniu na nowatorski tekst o powstaniu wielkopolskim.

Współpracuję z instytucjami promującymi kulturę. Jestem jurorką w młodzieżowych konkursach literackich.

Uwielbiam czytać kryminały, fantastykę naukową oraz powieści historyczne. Dużo podróżuję.

Prywatnie mam dwójkę dzieci – syna i córkę.

Nauczycielka matematyki

Sandra Stachowczyk-Dzięcioł

Ukończyłam Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów interesowały mnie szeroko rozumiane nowe technologie i wykorzystanie ich na lekcjach. Dzięki temu otwiera się wachlarz nowych możliwości dotarcia do ucznia, pokazania że matematyka potrafi być nie tylko przydatna ale też fascynująca.

Posiadam kwalifikacje egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wpisem do ewidencji.

Czynnie biorę udział w sprawdzaniu egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Pozwala mi to na trafne przekazanie wiedzy, skupienie się na istotnych zagadnieniach podczas przygotowania uczniów do matury.
Pracę w Społecznej Czwórce rozpoczęłam w 2014 roku. Przygotowywałam uczniów do egzaminów z matematyki pomagając im osiągać najwyższe wyniki. Moi uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym zdobywając tytuły laureatów i finalistów.
Prowadzenie lekcji matematyki to dla mnie nie tylko przekazywanie wiedzy z jej zakresu, tłumaczenie nowych pojęć, ale również, a może przede wszystkim przygoda odkrywania zależności, problemów oraz wspólne ich rozwiązywanie.
W myśl cytatu “Gdy mówisz, nie uczysz się niczego” na moich lekcjach działamy – aktywnie myślimy, rozwiązujemy zespołowo 🙂

W wolnych chwilach relaksuję się podczas rodzinnych spacerów i wyjazdów żużlowych, gram w gry planszowe i czytam książki. Oczywiście zawsze znajdę czas na rozwiązanie kilku ciekawych zadań matematycznych 😉 Na instagramie prowadzę własny profil poświęcony przedmiotowi, który nauczam @mathescapes.

Nauczycielka historii

Monika Szulerowicz

Ukończyłam Wydział Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia i kursy. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Nauczanie języka polskiego. 

Ze Społeczną Czwórką związana jestem od 2018 r., gdzie byłam nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Będę nauczycielem historii oraz historii oraz teraźniejszości w Liceum Społeczna Czwórka. 

Ponadto, od września 2022 r. rozpoczynam współpracę z IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

W swojej pracy podejmuję się  działań mających na celu wszechstronny rozwój ucznia, kształtowanie postaw demokratycznych i obywatelskich. Posiadam doświadczenie jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun sztandaru. We współpracy ze Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki co roku organizuję Miejsko-Gminny Konkurs “Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”. Należę do zespołu do spraw wielokulturowości. Ponadto posiadam doświadczenie w nauczaniu historii obcokrajowców. 

Moi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach powiatowych i wojewódzkich, organizowanych przez Kuratorium Oświaty. 

Według mnie podstawą edukacji są relacje. Moim priorytetem jest stworzenie bezpiecznych, sprzyjających rozwojowi warunków. W nauczaniu historii stawiam na myślenie krytyczne, które jest ważniejsze niż zapamiętywanie dat. 

Moją misją w szkole jest pokazanie uczniom, że można interesować się historią, która jest bardzo pasjonująca i ciekawa. 

Prywatnie jest mamą 6-letniego Stasia, a po pracy uwielbiam tańczyć taniec towarzyski.

Nauczyciel plastyki, plakacista

Przemysław Szydłowski

Jestem absolwentem Edukacji Artystycznej (studia licencjackie) oraz Malarstwa (studia magisterskie) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuję się malarstwem, grafiką, street artem. Swoje obrazy i plakaty wystawiam regularnie w galeriach i ośrodkach kultury w całej Polsce. Moje plakaty zdobywały nagrody (II Nagroda na PlakatFest w Chorzowie w 2021 r.) oraz kwalifikacje do wystaw (Międzynarodowe Biennale Plakatu w Lublinie 2022 r.). 

Dużą częścią mojego edukacyjnego doświadczenia jest prowadzenie warsztatów twórczych, przede wszystkim powiązanych ze street artem oraz graffiti. W tej sferze współpracowałem z wieloma stowarzyszeniami i szkołami, prowadząc zajęcia dla grup młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Przez ostatnie dziewięć lat byłem nauczycielem plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, gdzie prowadziłem zajęcia wg autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych. Wprowadziłem formę zajęć pn. ZETPETY, nawiązując do kultowych zajęć szkolnych i wprowadzając uczestników w świat majsterkowania i korzystania z różnorodnych materiałów i narzędzi. Ponadto byłem współautorem interdyscyplinarnych warsztatów Widzieć-Wiedzieć, skierowanych do uczniów klas maturalnych. Podczas tych zajęć maturzyści doskonalili umiejętności obserwacji i analizy dzieł artystycznych, a także tworzyli własne interpretacje.

W ostatnim czasie moi uczestnicy zdobyli II Nagrodę w kategorii szkół podstawowych w konkursie architektonicznym “Moje miasto – tu dzieją się rzeczy niezwykłe” organizowanym przez Izbę Architektów RP i SARP.

Prywatnie jestem mężem oraz ojcem dwójki dzieci. W wolnym czasie chodzę na DKF oraz basen. 

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Bartosz Wosinek

Filolog hiszpański, nauczyciel języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego, wychowawca.

Ukończyłem filologię hiszpańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów zajmowałem się tematem neurodydaktyki, której elementy wykorzystuję w swojej pracy w szkole. Uzyskałem również kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Mam doświadczenie w pracy w klasach terapeutycznych oraz oddziałach cudzoziemskich. Prowadziłem zajęcia projektowe „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze”. Z sukcesem przygotowuję uczniów do konkursów i olimpiad języka hiszpańskiego

Odbyłem szkolenie metodologiczne dla nauczycieli języków obcych w Executive Training Institute na Malcie, które było okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych, najlepszych praktyk i wiedzy w kontekście wielokulturowym.

Jednak przede wszystkim pracę w szkole traktuję jako przygodę, w której codziennie spotyka mnie coś nowego. Staram się nauczać czegoś więcej niż języków. Chcę, żeby każdy uczeń był zauważony, wysłuchany i doceniony. Chcę wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, ulubionymi serialami na Netflixie i historiami z życia codziennego.

Uwielbiam wszystko, co możemy zrobić poza budynkiem szkoły: lekcje nad Wartą, wyjścia do escape roomów, pikniki nad Maltą, hiszpańskie filmy w kinie. Poznań daje nam niezliczone możliwości integrowania się i nauki.

Lubię podróże, koncerty (potrafię zaśpiewać wszystkie piosenki Shakiry), książki fantasy i filmowe uniwersum Marvela. Wciąż doskonalę swój francuski i portugalski.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Maciej Wróbel

Nauczyciel i trener. Czynny sportowiec uprawiający rugby w odmianie olimpijskiej.

Absolwent Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Instruktor nauki pływania, narciarstwa zjazdowego, treningu siłowego. Licencjonowany

Trener rugby. Szczęśliwy człowiek.

 

W swojej pracy zawsze skupiam się na uczniu, jego potrzebach, zainteresowaniach oraz cechach, które, dzięki naszej współpracy jesteśmy w stanie poprawiać. Do dalszej działań motywuje mnie i nadaje wiatru w skrzydła każdy, nawet najdrobniejszy sukces ucznia.

Staram się podążać za słowami prof. Macieja Domela, który widział nauczyciela jako światłego doradcę i przyjaciela młodzieży, który uczy teoretycznie i praktycznie, jak żyć zgodnie z normami higieny, jak dzielić czas między pracę i wypoczynek, jak kształtować ciało, doskonalić zdrowie, pielęgnować urodę.

Przez 5 lat prowadziłem klub sportowy współpracując z Polskim Związkiem Rugby w celu propagowania ruchu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Jako zawodnik oraz trener spędziłem na boisku ponad połowę swojego życia. Przez te lata osiągnąłem z drużyną m.in. Mistrzostwo Ekstraligi Rugby 7 oraz liczne medale z Mistrzostw Polski. Wychowałem również kilku reprezentantów polski w kategoriach młodzieżowych.

Na co dzień jestem również trenerem personalnym, który zajmuje się indywidualnym przygotowaniem fizycznym osób w każdym wieku, chcących uprawiać sport amatorski.

wolnych chwilach staram się rozwijać liczne pasje, ale też odpowiednio wypocząć, najlepiej w hamaku, a jeszcze lepiej, gdy jest on powieszony w Tatrach Wysokich.

Nauczyciel filozofii, języka polskiego, pedagog.

Paweł Ziegenlaub

Pedagog, socjoterapeuta, polonista, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Autor i współautor projektów kulturalnych, edukacyjnych i profilaktycznych. Scenarzysta i reżyser spektakli teatralnych oraz filmów młodzieżowych. 

Praca w szkole to dla mnie przygoda, która trwa od 2009 roku. Miałem przyjemność pracować z uczniami i ich rodzicami na wszystkich etapach edukacyjnych: szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum i liceum. 

Cenię sobie 9 lat współpracy z Pracownią Socjoterpeutyczną AMICI, w której prowadziłem zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży oraz szkołę dla rodziców.

Inspiruje mnie i porusza odkrywanie zasobów w drugim, możliwości rozwoju i wsparcia. Ważny jest dla mnie człowiek w relacji, w której możemy odkrywać siebie w postawie Ja – Ok, Ty – Ok. Lubię rozmawiać, poznawać ludzi w każdym wieku indywidualnie, w milczeniu, w  słowie i działaniu, wspólnie wytyczać ścieżkę zmian w obszarach myśli, emocji i zachowania. Pasjonuje mnie również praca grupowa, warsztatowa i projektowa, w której stawiamy na wyobraźnię i wymianę myśli. 

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ukończyłem kursu TA 101 (akredytowany przez EATA oraz ITAA) oraz Studium Analizy Transakcyjnej. Obecnie uczę się w 4 letniej Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. 

W swojej pracy odkrywania ludzi spoglądam na nich wielowymiarowo, stąd potrzeba ciągłego rozwoju w poszukiwaniu języka rozumienia siebie i innych. Edukacyjne doświadczenie wzbogaciłem o specjalności w zakresie: terapii pedagogicznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (kurs I i II stopnia), Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (kurs instruktorski – dr Detlef Kappert, Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), Pozytywnej Dyscypliny oraz grafiki projektowej. 

Czas wolny chętnie spędzam na spacerach, w górach, na rowerze, rolkach lub łyżwach. Ważne są dla mnie również chwile zatrzymania, relaksu i uczty przy książce, muzyce, filmie, w teatrze i dobrym jedzeniu. Lubię ruch w tańcu, między innymi kontakt w improwizacji.

Nauczyciel geografii

Artur Żyto

Jestem doktorantem w dziedzinie nauk o Ziemi i środowisku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku geografia, spec. kartografia i teledetekcja oraz turystyka i rekreacja. W 2021 roku przebywałem na miesięcznym stażu naukowym w Technological University of the Shannon w Irlandii. Dwukrotnie uczestniczyłem w studencko-doktoranckich ekspedycjach naukowo badawczych „GEOpraktyki” do Kazachstanu (2017) i Omanu (2019),

realizując autorskie projekty z wykorzystaniem metody „learning by doing” oraz elementów uczenia (się) przez doświadczenie. Za osiągnięcia naukowe – uczestnictwo w projektach, wystąpienia na konferencjach oraz publikację artykułów naukowych – zostałem nagrodzony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W praktyce szkolnej stawiam na dialog z uczniami i samodzielne kształtowanie wiedzy z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących i technik Doug’a Lemova. Na lekcjach geografii zachęcam uczniów do analizy zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS), przede wszystkim w postaci aplikacji i map cyfrowych. Urozmaiceniem lekcji są krótkie wykłady, o charakterze międzynarodowym, udostępnione na platformie edukacyjnej TED-Ed, a także prelekcje z udziałem zaproszonych gości. Nieodłącznym elementem „opisywania świata” (ge – „ziemia”, grapho – „piszę”) są lekcje terenowe związane z nurtem geografii regionalnej i poznawania małej ojczyzny.
W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyłem w projektach „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej”, „ODYSSEY – Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, „EKO-Szkoła”, a także realizowałem własne inicjatywy: „Poznaj Poznań”, „Oblicza wody w mieście” i „GEOdoskonali”. Ukończyłem również kurs „Psychologia eventu”, animatora czasu wolnego oraz przewodnika miejskiego PTTK po Poznaniu.
Codziennemu poznawaniu świata, zarówno tego bliższego jak i bardziej odległego, towarzyszy mi motto „Life is a journey, not a destination”, które popycha mnie w niekończące się horyzonty podróży i pozwala dzielić się własnym doświadczeniem z innymi.

Rekrutacja uzupełniająca