Klasa I

DISCOVER
ODKRYWAJ

Klasa II

EXPLORE
BADAJ

Klasa III

DEVELOP ROZWIJAJ

Klasa IV

ACHIEVE OSIĄGAJ

Jak to robimy?

Społeczne Liceum w Poznaniu, inne niż wszystkie, gwarantujemy kontynuację nauki języków obcych na wysokim poziomie, takim, jak w podstawowych szkołach społecznych: rozszerzony angielski dla wszystkich, hiszpański i niemiecki do wyboru.

Stwarzamy możliwość wyboru ścieżki rozwoju: człowiek i środowisko, spojrzenie artystyczne, nowe technologie, biznes i ekonomia, politologia i prawo. Próbujesz i doświadczasz różnych ścieżek, wybierając zajęcia fakultatywne, a potem decydujesz, co dalej.

Współpracujemy z ludźmi biznesu, instytucjami kultury, proponujemy praktyczne zajęcia z psychologii, krytycznego myślenia, tutoring.

Szkołę tworzy doświadczona kadra, autorzy projektów edukacyjnych, z nowoczesnym spojrzeniem na edukację, stawiamy na relacje, dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dodatkowym atutem Liceum jest sąsiedztwo AWF-u oraz MDK-u, które zapewniają zajęcia sportowe w profesjonalnych obiektach.

 
 

Discover/Odkrywaj

Klasa pierwsza to czas odkrywania tego, co lubisz, co cię interesuje. Weźmiesz udział w dwóch interdyscplinarnych projektach, dzięki którym odkryjesz ścieżki, którymi będziesz podążał w kolejnych latach.

Explore/Badaj

Klasa druga to czas eksplorowania Twoich zainteresowań poprzez wybór ścieżki rozwoju i tym samym rozszerzeń przedmiotów, które zdasz na maturze.

Develop/Rozwijaj

Klasa trzecia to czas dalszego pogłębiania wiedzy i pracy nad własnym rozwojem.

Achieve/Osiągaj

W klasie czwartej osiągniesz zamierzone cele, a wiedza zdobyta przez lata zaowocuje osiągnięciem wymarzonych wyników w trakcie egzaminu dojrzałości.